Aquaarena

 

En härlig dag med familjen på badet i Holmsund. Se mer i bildarkiv barn