Category: Natur

227 gamla diabilder från 80 och 90-talet

Share

Äntligen klart med digitalisering av mina gamla diabilder. Plåta helt enkelt av dom från projektorduken och snyggade till dom i Picasa. Tog ett par dagar men nu finns dom i digitalt format. Finns en och annan höjdarbild och allt ligger under menyn Diabilder. Nya natur och fiskebilder finns under bildarkiv /natur 0ch /fiske.